משמעת

משמעת נושא ראשון בחשיבות. אם יהיו בעיות משמעת, אי אפשר יהיה להעביר את השיעורים. יהיו הזמנות להורים. השעיות ועוד. לא כדאי. (אולי גם יוזמנו הורים לשבת בכיתה להשגיח על התלמיד.) בעיות משמעת אלימות התחצפויות זלזול באנשים, זלזול בציוד. משחק עם טלפונים משחקים במחשב לא קשורים דיבורים הסתובבויות בכיתה ועוד. יש תקנון בבית הספר, שיעור מחשבים מתנהל לפי התקנון. העתקות מה שאתם עושים בעצמכם זה מה שיש לכם, אם תעתיקו לא תבינו לא תדעו. מערכת בית הספר ואני מתנגדים להעתקות במבחנים ובשיעורי בית. נפעל כנדרש אם נראה העתקות

קצת מתקנון פיינשטין

the picture is missing,check path

קצת מתקנון בן צבי

the picture is missing,check path

קצת מתקנון ירקון

the picture is missing,check path
the picture is missing,check path
the picture is missing,check path