בנה הודעה

רשום את שימך
מחשב שולח (בסיס 10)
מחשב יעד (בסיס 10)

תוכן ההודעה - בייט ראשון (בסיס 16)
תוכן ההודעה - בייט שני (בסיס 16)

תרגם את ההודעה לביטים משמאל לימין - כל שדה הוא 8 ביטים (אם צריך, לשים 0 משמאל!)the picture is missing,check path the picture is missing,check path